W szczególności, kurs euro jest ściśle monitorowany zarówno przez inwestorów, jak i osoby prywatne planujące transakcje zagraniczne. Czy chcesz dowiedzieć się, jaka jest dziś wartość euro? Obecnie możesz sprawdzić uśredniony kurs wymiany w czasie rzeczywistym za pomocą tej strony lub w Google. Jeśli jednak chcesz wysłać lub otrzymać euro przekonasz się, że opłata pobierana przez […]

Using the ATR to assess the price movement is a much better usage of the ATR. Having the ATR act as a profit target and stop loss mechanism is asking too much of the indicator. To this aim, I began researching the average true range indicator. The opposite could also occur if the price drops […]